De onverwachte werking van ons bestaan op aarde nemen we waar op een andere dan gewone wijze. We leren ‘anders dan anders’ kijken. In het wisselende licht kunnen dezelfde dingen er immers heel verschillend uitzien. Een bijzonder onduidelijk geworden werkelijkheid?
Een bijzonder boeiende werkelijkheid.

Gedachteloos denken..............verwachten.............ontmoeten.

Pagina 10 van 29