De onverwachte werking van ons bestaan op aarde nemen we waar op een andere dan gewone wijze. We leren ‘anders dan anders’ kijken. In het wisselende licht kunnen dezelfde dingen er immers heel verschillend uitzien. Een bijzonder onduidelijk geworden werkelijkheid?
Een bijzonder boeiende werkelijkheid.

Gedachteloos denken..............verwachten.............ontmoeten.

"Iets wappert tussen mijn ik en mijn zelf én tussen mij en de wereld.
Ik dein mee op de turbulentie en vlieg - al is het maar voor even - over de afgrond heen......
Iets heeft zich verschoven, heeft zich verruimd; ik ben een fractie méér dan ik dacht te zijn."

Joke Hermsen

Pagina 29 van 29